Huis Dommekaet

Adres: Dommelstraat 12 te Son.
Ontstaan: Het huis werd gebouwd voor 1397.

Geschiedenis: In de zeventiende eeuw werd het huidige huis gebouwd.

Bewoners: In 1340 vinden we Coelkinus van Zonne genaamd Dommecaet die het visrecht op de Dommel bezat; of het huis toen al bestond is mij niet bekend. In 1397 was het huis in handen van de kinderen van Emond de Rover, die het gekocht had van de erven van Jan Dommekaet. In de achttiende eeuw woonden de secretarissen van de schepenbank meestal op het huis.

Huidige doeleinden: Particuliere woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg re zien.

Overzicht