Kasteel Tilburg

Adres: Hasseltstraat 256 te Tilburg.
Ontstaan: Het oudste huis was waarschijnlijk een hoeve met een stenen kamer.

Geschiedenis: In 1581 werd het bij een belegering verwoest. Omstreeks 1600 begon men met de herbouw, welke in 1755 afgebroken werd. In 1755 wordt er een nieuw gebouw opgetrokken, dat in 1859 werd gesloopt. Op het terrein werd een textielfabriek gebouwd, die in 1977 weer gesloopt werd.

Bewoners: De stenen kamer was in 1450 in het bezit van de gebroeders Gerit en Jan Back. In 1477 verkochten zij het huis aan de heer van Tilburg, Jan van Haestrecht.
In 1524 ging de heerlijkheid Tilburg en Goirle over in handen van Robbrecht van Malsen. In 1621 ging het huis ook weer via vererving over op Antony Schets, baron van Grobbendonck. De erven Schets van Grobbendonck verkopen het goed in 1710 aan Wilhelm, prins van Hessen-Kassel, militair gouverneur van Breda en later van Maastricht. In 1754 verkocht hij de heerlijkheid aan Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp-van Hofwegen. In 1858 werd het kasteel met toebehoren geveild. Het goed werd in drie delen gesplitst, waarbij het kasteel werd gekocht door Johannes van der Made, wijnkoper uit Klundert.
Het kasteelterrein ging later over naar Bernard Pessers die er een fabriek bouwde.

Huidige doeleinden: Het kasteelterrein is onderdeel van een parkje. De kasteelboerderij is in gebruik als wijkcentrum.
Toegankelijkheid: Als bezoeker van het wijkcentrum; de hoeve is van de weg af goed te bekijken.

Overzicht