Huize Adama

Adres: Bisschopsmolenstraat 162 te Etten-Leur.
Ontstaan: Het eerste huis was waarschijnlijk middeleeuws van oorsprong.

Geschiedenis: Het oude huis werd waarschijnlijk rond 1642 gesloopt, waarna het nieuwe huis gebouwd werd. Tegen 1820 was het huis sterk vervallen. Na 1820 begon men met de wederopbouw tor klooster. Alleen de voorgevel van het oude huis bleef gespaard en werd opgenomen in de nieuwbouw. Deze gevel bevondt zich thans aan een binnenplaats.

Bewoners: In 1613 was Rommen Jacop Cornelissen eigenaar. Via deze kwam het 1618 en 1624 in handen van jonkheer Engelbreght van den Broeck die gehuwd was met Maria Proeninck van Deventer en die in 1613 schout van Etten werd. Via het huwelijk van hun dochter Maria met Reynier d’Adama kwam het huis in diens handen. In 1685 vinden we Thomas van Weese als eigenaar van het huis. Vanaf 1691 was het huis bezit van Johanna van Nimwegen. In 1715 werd Wilhlmina (zus?) van Nimwegen eigaresse. In 1724 liet Gauthier de Villegas beslag leggen op het huis, omdat de financiĆ«le verplichtingen niet nagekomen waren. Gauthier de Villegas verkocht in 1740 al zijn bezittingen aan zijn zoon George, die het huis in 1754 verkocht aan kapitein Edmund Hacket, de man van zijn nicht. In 1758 kocht Isaac Martin Adama het huis.
In 1807 werd het huis verkocht aan Adriaan Boot. Adriaan Michiel van Hooydonk kocht namens de zusters van de orde der Penitenten Recollectinen in 1820 het inmiddels sterk vervallen huis. Wettelijk kon de overname door de zusters pas geschieden in 1845, op naam van de Associatie ‘Firma F.B. Steyvers & Co’, naar de toenmalige overste Louise Steyers.

Huidige doeleinden: Klooster annex bejaardenhuis.
Toegankelijkheid: Het huis is toegankelijk als gast van de bewoners. Het klooster is vanaf de weg te bekijken.

Overzicht