Kasteel Zwijnsbergen

Adres: Helvoirtsestraat 6 te Helvoirt.
Ontstaan: Het huis stamt uit de dertiende eeuw.

Geschiedenis: Dan is er sprake van een ‘mansus Zwensberch.’
Het hoofdgebouw van het huidige huis stamt uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De toren is waarschijnlijk zestiende-eeuws, en samen met de kelders vormen het zij het oudste gedeelte van het huis. Het gebouw is in de loop van de eeuwen diverse keren uitgebreid. Bij een verbouwing in 1817 is het voor een gedeelte belangrijk van gedaante gewijzigd. In 1884 werden de bijgebouwen gebouwd.
Voor de Eerste Wereldoorlog heeft het huis een tijd leeg gestaan, waardoor het in verval is geraakt. In 1914 werd het gerestaureerd en weer bewoonbaar gemaakt. Eind twintigste brak er brand uit waardoor het huis zwaar beschadigd werd. Men is momenteel bezig met het herstel.

Bewoners: De eerste bezitter was waarschijnlijk de familie De Sweensbergh. Willem Aerts van Heirn bouwde in 1446 het huis verder uit. In 1542 komt het kasteel voor de helft in handen van de zusters Clarissen uit Den Bosch. In 1551 is jonker Walraven Draeck de nieuwe eigenaar. In 1559 verkopen de erven Draeck het huis aan mr. Henrick Bloeyman, heer van Helvoirt.
Via vererving komt het kasteel in de zeventiende eeuw in handen van de jonkers van Grevenbroeck.
In 1718 werd Zwijnsbergen verkocht aan Anthony Martini, professor en predikant, en vervolgens komen er verschillende bewoners op Zwijnsbergen, o.a. Joan Ernst, baron Sloet. In 1840 wordt het huis gekocht door François de Jonge, wiens zoon de naam Van Zwijnsbergen aanneemt. In 1914 wordt de mr. Frans van Lanschot gelukkige bezitter van Zwijnsbergen, die er na het neerleggen van zijn burgemeestersambt van Den Bosch tot aan zijn dood in 1949 bleef wonen. De familie van Lanschot is nog in het bezit van Zwijnsbergen.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanuit het opengestelde park te zien.

Overzicht