Jachtslot Haanwijk

Adres: Haanwijk 1 te Haanwijk (St. Michielsgestel)
Ontstaan: De naam Haanwijk duikt voor het eerst op in 1290. Ene Johan van Hanwick is dan procurator van de Tafel van de Heilige Geest te ‘s-Hertogenbosch.

Geschiedenis: Hoe het er in 1306 heeft uitgezien, en wat voor huis hier gestaan heeft is niet bekend. Wel zeker is dat ene Johan van Hanwic met het goed beleend werd.
De kern van het huidige huis stamt nog uit 1649, toen het jachtslot gebouwd werd. In zestiende eeuw is er sprake van een hoeve, die waarschijnlijk haaks op het slot stond. De ingangspartij werd in 1834 tijdens een verbouwing aangebracht. De huidige hoeve stamt uit de achttiende eeuw.

Bewoners: In 1308 verkoopt Arnold de Fine geheten Van den Eijnde, wonende op Haanwijk een erfcijns aan Hendrik Swertvegher. In 1340 vinden we Aart Sterken en Aart Mutsaart als cijnsplichtigen voor Haanwijk. In 1409 woont er nog een Aart Sterken op Haanwijk. Het goed komt daarna in handen van Jan Aben. Waarschijnlijk is naast de familie Aben ook de familie Morre mede-eigenaar. Later worden Jan en Willem van Gerwen eigenaar van het goed.
Er is in 1570 sprake van een Roelof Vastaarts die Haanwijk overnam van de familie van Gerwen. In 1599 wordt de hoeve met bijbehorende landerijen overgedragen aan Gregorius van der Meer Dirkz.
Rond 1650 komt Haanwijk in het bezit van Jacob Zuerius alias Sweerts. Diens zoon Jacob Ferdinand Sweerts de Landas nam Haanwijk van zijn vader over. Mogelijk kregen zoons Maarten Christiaan en Frederik Hendrik ook een deel. Na 1665 zijn Ferdinand Maarten Sweerts de Landas en zijn zuster Gratiana Louisa Hamel Bruinincx en haar echtgenoot Johan Jacob eigenaar. In 1695 wordt het goed verkocht aan Maarten Christian Sweerts de Landas, heer van Oirschot. Op vijvenvijftigjarige leeftijd huwde hij een zeventienjarig meisje, dat hem enkele kinderen schonk. Zijn dochter Christina Clementia en haar man Marc Willem du Tour erven het huis. In de achttiende eeuw was het huis in bezit van Onno Tamminga, baron du Tour, die het bij zijn dood in 1779 naliet aan zijn dochter Cornelia Elisabeth. Zij huwde met Charles Paul Louis Auguste de Senarclens de Grancy. Een van diens nakomelingen, Berthe Louise Elise, huwde mr. Nicolaas Johannes Bink, wiens familie het huis nog steeds bewoont. Sinds 1984 is het huis inclusief het landgoed eigendom van de Stichting Het Noord-Brabants Landschap.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, het landgoed is vrij toegankelijk.

Overzicht