Huize Bleijendijk

Adres: Bleijendijk 3 te Vught.
Ontstaan: De naam Bleijendijk komt pas in 1710 voor het eerst voor; het landgoed is echter aanmerkelijk ouder. Waarschijnlijk middeleeuws.

Geschiedenis: Het huidige huis dateert waarschijnlijk uit het derde kwart van de negentiende eeuw, maar heeft een oudere kern.

Bewoners: De oudst bekende bewoner was Victor van Beughem, advocaat te Den Bosch. Na de dood van diens tweede vrouw krijgt Victors erfgenaam, Paulus Suijskens het recht op Bleijendijk gaan te wonen. In 1762 wordt het goed publiekelijk verkocht aan Claudius Antonius Lormier en diens broer Hendrik. In 1776 komt het goed in handen van Herman Martijn van Ermel, luitenant van de cavalerie. In 1817 vinden Paulus Anne van Beresteyn als eigenaar, en in 1885 doet de familie Van Rijckevorsel zijn entree op Bleijendijk.
In 1919 wordt Bleijendijk verkocht aan Anton Klümper uit Velen, Duitsland. Datzelfde verkoopt Klümper het landgoed nog door aan Engelbert, Freiherr von Kerckerinck zur Borg. Deze heeft echter nooit op Bleijendijk gewoond. Hij deed in 1931 het landgoed weer van de hand en wel aan Willem van Beuningen. Vanaf 1955 is het goed in handen van de familie Teulings.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet toegankelijk; ook het landgoed is een niet vrij toegankelijk natuurreservaat.

Overzicht