’t Huis Luchtenburg

Adres: Markt 23 te Zevenbergen.
Ontstaan: Het huis werd gebouwd voor 1483.

Geschiedenis: In 1511 werd het huis verbouwd, waarbij o.a. het dak met pannen gedekt werd. In 1522 volgde opnieuw een restauratie. Rond 1526 werd het huis tijdens een storm beschadigd, waarna de schade werd hersteld.
In 1573 werd het kasteel Zevenbergen ingenomen door een compagnie Geuzen o.l.v. kolonel Van Dorp, die opdracht gaf het huis Luchtenburg, de waag en de schuur af te breken. Het kasteel werd in brand gestoken.
In 1577 werd begonnen met het herstel van Luchtenburg. In 1601 werden er herstellingen verricht. In 1704 werd het huis gerestaureerd. In 1804 werd het huis omgebouwd tot school, wat het tot 1956 is gebleven.

Bewoners: In 1483 werd het huis voor het eerst genoemd als eigendom van Arnold van Zevenbergen. Het huis werd door de latere heren van Zevenbergen meestal verpacht. De schuur, waar de stadswaag gevestigd was, maakte met Luchtenburg één geheel uit.
In 1559 kwam het huis in handen van de familie Van Arenberg, waarvan leden het huis regelmatig bewoonden.
In 1648 kwam het huis in handen van Amalia van Solms. In de loop van de achttiende eeuw werd het huis door een prinses van Oranje verkocht. In 1776 werd het huis door J.J. Hetterschij, sequester in de boedel van wijlen Barthold Geertsema, drossaard en dijkgraaf van Zevenbergen, verkocht aan het domein van de prins van Oranje.
In 1782 kocht Ignatius Breda, drossaard van Zevenbergen, het goed, die in 1794 echter Friesland vluchtte. Diens weduwe, Sophia Clara de Wit, verkocht het in 1803 aan het gemeentebestuur, die echter datzelfde jaar een groot deel van het goed weer doorverkocht. Er werd een school in het gebouw gevestigd, en het bleef de functie van schoolgebouw vervullen tot 1956.

Huidige doeleinden: In het pand is een makelaarskantoor gevestigd.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te bekijken.

Overzicht