Huis de Elsbosch

Adres: Singel 8 te Nuland.
Ontstaan: Het huis bestond al in 1393, waarschijnlijk al veel eerder.

Geschiedenis: Een kaart uit 1830 toont het huis te midden van grachten, waarbuiten een grote formele tuin is aangelegd. In 1913 werden de gronden genaamd de Elsbosch verkocht; van een huis is dan geen sprake meer. De naam ging over op een boerderij die op de gronden gebouwd werd.

Bewoners: Rond 1393 was het huis, toen nog Spieringsbosch geheten, eigendom van Jan van Dynter. In 1420 werd het huis verkocht aan Johan van Nuwelant. In 1442 werd de erfpacht verkocht aan de kinderen van wijlen Willem die Lodder. In 1445 verkocht Herman Plaetmaker de Elsbosch aan Hendrik Aerts Hoomekers. In 1592 werd het huis door Jan Roelofs borg gesteld voor de aankoop van een huis aan de Peperstraat in Den Bosch.
In 1597 vond de verkoop plaats aan Goyarden Anthonissen van Boxmeer. In 1626 gaat de erfcijns naar jonker Geerarden van Vladeracken, heer van Geffen. In 1669 werd het huis opnieuw verkocht aan jonker Lorndis Jans.
In 1790 werd de Elsbosch, omschreven als een buitengoed, bestaande uit een herenhuizing met 11 vertrekken, zowel boven als beneden gelegen, een mangel- en provisiekamer, een keuken met pompen en fornuizen, een kelder, zolder en verdere gemakken, door de erven van Mr. Jacob Speelman verkocht aan Guillielmus Josephus Venantius van Hagens.
In 1868 werd het goed openbaar verkocht, en wel aan Willem August Hamelberg, notaris uit Rosmalen. In 1913 vond de verkoop plaats van de grond van Elsbosch; het huis bestond toen niet meer.

Huidige doeleinden: Particuliere woning annex boerderij.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht