Slot Berne

Adres: Abdijstraat 49 te Heeswijk-Dinther
Ontstaan: De zaalbouw stamt nog uit de twaalfde eeuw.

Geschiedenis: Omstreeks 1550 werd het slot verbouwd, en was toen nog omgeven door de brede gracht. Tot aan de negentiende eeuw veranderde er weinig aan het slot. De slotkapel op de bovenverdieping werd rond 1838 afgebroken, waarna er in de zuidelijke zaal een nieuwe kapel ingericht werd. Vanaf 1857 werd de nieuwe abdij gebouwd in waterstaatsstijl. Deze werd in 1869 uitgebreid in een neogotische en neoromaanse stijl, waarbij het oude slot aangepast werd. De gracht werd gedempt, de oostelijke vleugel met de schansmuur werden gesloopt en de ramen werden vernieuwd. Een deel van de gracht werd omgebouwd tot kelder. Tussen 1878 en 1881 werd de kapel gebouwd, in 1888 het gymnasium, en in 1928 werd het klooster uitgebreid.

Bewoners: Bernheze was een uithof van de abdij van Berne bij Heusden. In 1196 werd de zaalhof bij Heeswijk door hertog Hendrik I van Brabant aan de abdij afgestaan, terwijl de grond door Albertus van Dinther en Albericus van Heeswijk aan de abdij geschonken werd. De zaalhof, toen ‘Langhuis’ genoemd, werd een speelhuis van de abt. In 1572 pleegden de Geuzen een overval op de abdij in Heusden, waarna de witheren naar Den Bosch togen, om vervolgens naar de Maarsbergse proosdij te vluchten. De abdij in Heusden brandde in 1579 af. Met goedkeuring van Frederik Hendrik verbleef de abt op het speelhuis in Heeswijk. In 1648 huurde mr. G. van Herlaer het slot, en prelaat Bosch en de provisor van de abdij kwamen er te wonen. Pas in 1857 werd er bij het slot een nieuwe abdij gebouwd, die nog steeds bewoond worden door de paters Norbertijnen.

Huidige doeleinden: Het slot is nog steeds onderdeel van de abdij.
Toegankelijkheid: Het huis is niet toegankelijk, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht