Kasteel Dommelrode

Adres: Burg. Wernerplein 3 te St. Oedenrode.
Ontstaan: Het kasteel stamt uit de veertiende eeuw.

Geschiedenis: Door de eeuwen heen is Dommelrode verschillende malen verbouwd, waarbij oorspronkelijk zestiende-eeuwse delen bewaard zijn gebleven. Het grootste deel van het huidige huis zou in 1605 gebouwd zijn door jonker Marcus van Gerwen met gebruikmaking van de resten van een ouder huis.
Later kreeg het huis een nieuwe buitenmuur, die gebouwd werd voor de oude muur, waardoor er binnen een gang ontstond. De buitenmuren van Dommelrode zijn drie meter diep gefundeerd, wat destijds een bouwkundige prestatie moet zijn geweest. Het huis was geheel omgracht en de grachten waren zeer breed, op een plaats zelfs negen meter. Deze situatie is inmiddels sterk gewijzigd daar de kreek waarmee de grachten grachten verbinding hadden met de Dommel verdwenen is.
Bij de restauratie van 1963 werden een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Men stuitte op de restant van een zeer oude put, een bastion en een dikke muur. Vanwege de verbouwing tot gemeentehuis moest een en ander het veld ruimen. In 1997 volgde opnieuw een dergelijke rigoureuze verbouwing.

Bewoners: Kwartierschout van Peelland Marcus van Gerwen zou rond 1600 in bezit komen van Dommelrode. Deze omstreden man overleed in 1645 op Dommelrode. Diens opvolger Cornelis Prouninck van Deventer zou ook korte tijd op Dommelrode hebben gewoond. Nieuwe eigenaar was echter Philips van der Vorst. Daarna volgden er een hele serie nieuwe eigenaars van slot de Bocht, zoals het toen nog heette. Ook de naam ‘Boerenzweet’ duikt wel eens op.
In 1765 kwam het in handen van Maurits Lodewijk, graaf van Nassau-Lelecq, die het de naam Dommelrode gaf.
Na weer een aantal verwisselingen van eigenaar, waarvan Gerard de Jong de laatste was, kwam het in 1818 in handen van de zusters Augustinessen, die het gebouw volledig verbouwden en uitbreiden. Nadat in 1960 het huis aangekocht werd door de gemeente, met de bedoeling er raadhuis van te maken, werden deze uitbreidingen grotendeels weer afgebroken.

Huidige doeleinden: Het kasteel is raadhuis van St. Oedenrode.
Toegankelijkheid: Het huis is in de hoedanigheid van raadhuis te bezoeken.

Overzicht