Slot Klein-Deurne

Adres: Haageind 60 te Deurne.
Ontstaan: Het Oude Huis of Hof te Deurne, nu wel Oud of Klein Kasteel genoemd is in oorsprong veertiende-eeuws.

Geschiedenis: Het kasteel, dat sinds de negentiende eeuw foutief ‘Slot van Peelland’ werd genoemd, werd rond 1370 gebouwd, als opvolger van een ouder huis. Deze eerdere versterking, het Goed ter Vloet, moet gezocht worden aan de Kerkeindseweg.
Het veertiende-eeuwse slot bestond in de eerste instantie uit een toren met een kapel. In de zeventiende of achttiende eeuw werden aan weerszijden van de toren vleugels gebouwd, ten behoeve van agrarische doeleinden. De kapel moest hiervoor het veld ruimen. De stallen aan de zuidkant werden in 1857 vervangen door de modernere woonvleugel zoals we die nu nog kennen.

Bewoners: In 1396 werd Gevert van Doerne met de heerlijkheid beleend. In 1524 kreeg Henrich van Doerne, kannunik van Tongeren, zowel Deurne als Groot-Deurne van zijn vader Everhard van Doerne, hoogschout der stad en meierij van ‘s-Hertogenbosch. Henrich overleed in 1547 en diens bezittingen gingen over op zijn broer Everhard. Deze vermaakte ze vervolgens aan zijn zusters Margaretha en Maria.
In 1656 schonk Bernardt, vrijheer van Palland, heer van Eijl en Hameren, het huis aan Otto Theodorus de Visschere Dirksz, oud-schout en secretaris van de heerlijkheid Deurne en griffier van Peelland. De erven De Visschere verkochten het slot in 1730 aan Pedro de Cassemajor, drost van Deurne en Liessel, en in 1785 kocht Agatha de Smeth-Alewijn, vrouwe van Deurne, Liessel en Alphen het huis, waardoor beide kastelen van Deurne weer in één hand kwamen.
Tussen 1923 en 1926 werd het huis bewoond door kunstschilder Otto van Rees, waardoor het huis een ontmoetingscentrum werd voor diverse kunstschilders.
Vanaf 1942 huurde Pieter Wiegersma het huis van baron De Smeth, die er na de bevrijding nog een tijdje gewoond heeft. In 1948 verkocht hij het aan Pieter Wiegersma. Nu is het eigendom van de gebroeders Nooijen.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht