Kasteel De Grote Ruwenberg

Adres: Ruwenbergstraat 7 te St. Michielsgestel.
Ontstaan: Het kasteel stamt uit ongeveer 1335.

Geschiedenis: Van het oorspronkelijk uit 1335 stammende kasteel zijn alleen een achtkantige traptoren uit de zestiende eeuw en twee zijvleugels overgebleven.
De fraters van Tilburg bouwden in 1852 een internaat, waarin de overgebleven delen van het kasteel werden opgenomen.
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd de kostschool gesloten en moest het neorenaissance-gebouw plaatsmaken voor een weinig fraaie nieuwbouw. De resten van het kasteel bleven gespaard en worden nu omringd door moderne gebouwen.

Bewoners: Marcellus van Os was een van de eersten die met het goed beleend werd. De Ruwenberg was leenroerig aan de heren van Oud-Herlaer. Hij werd opgevolgd door Gooswijn van Thuyl en diens nazaten.
Rond 1614 werd het kasteel verhuurd aan de Karthuizers uit Vught.
Na de val van ‘s-Hertogenbosch vond pastoor Jacob Meuten onderdak op het kasteel, die daar met toestemming van kasteelheer Van Ravenschot van Capelle in het geheim de mis opdroeg. Dit leidde tot verschillende boetes, door de overheid opgelegd, waardoor de kasteelheer zich gedwongen zag het huis te verkopen. Het huis kwam toen in het bezit van Christoffel van Boecoop, heer van de daarnaast gelegen Kleine Ruwenberg.
Via verschillende handen kwam het in 1833 in bezit van monseigneur H. den Dubbelden, vicaris-apostolicus, en na diens dood in 1851 werd het ingericht als kostschool door de fraters van Tilburg.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis door de Duitsers ingericht als gijzelaarskamp. Na de oorlog werd het weer kostschool, en in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het als congrescentrum gebruikt..

Huidige doeleinden: De Groep Elegast Beheer is eigenaar en heeft de nieuwbouw in gebruik als conferentie- en opleidingscentrum voor overheid en bedrijfsleven.
Toegankelijkheid: Het huis is niet toegankelijk, maar vanaf de weg gedeeltelijk te zien.

Overzicht