Kasteel Stapelen

Adres: Prins Hendrikstraat 47 te Boxtel.
Ontstaan: Het kasteel stamt in oorsprong uit de dertiende eeuw.

Geschiedenis: De kapel en de ridderzaal zijn de oudste delen van het huis. In de zestiende eeuw zijn de vakwerkwanden vervangen door bakstenen muren. Uit die tijd stammen ook de achtkantige toren rechts van het poortgebouw, de twee westelijke torens, de vierkante toren en het grondplan van de noordvleugel. Het poortgebouw werd later gebouwd. In 1858 werd het kasteel bijna geheel vernieuwd in neogotische stijl.
In 1968 werd begonnen met de restauratie.

Bewoners: Het geslacht Van Randerode hield in de dertiende eeuw de heerlijkheid Boxtel in leen van het gaafschap Loon. Willem van Kuyc kreeg in 1288 het kasteel in leen van hertog Jan I van Brabant. Via vererving kwam het aan de families Van Merheim, Van Diest en Van Ranst. Adriana van Ranst huwde halverwege de zestiende eeuw met Jan van Horn. Hun kleinzoon Jan ondertekende het Verbond van Edelen in 1566, waardoor hij na de komst van Alva naar Kleef moest uitwijken. Zijn bezittingen werden verbeurd verklaard. Zijn zoon, die goed katholiek gebleven was, kreeg het kasteel weer terug. In 1603 werd het kasteel door Spaanse troepen bezet.
In 1672 logeerde Lodewijk XIV van Frankrijk enige dagen op het kasteel.
Frederik III Jan Otto, vorst van Salm-Kirburg werd in 1763 baron van Boxtel. Hij werd tijdens de Franse revolutie in 1794 te Parijs onthoofd. Het kasteel werd door de Bataafse Republiek onteigend en werd in 1815 verkocht. In 1857 werd Jan Hendrik Mahie eigenaar. Hij liet het kasteel verbouwen en gaf het het huidige aanzien. In 1906 verkocht de weduwe Mahie het kasteel aan de paters Assumptionsten.

Huidige doeleinden: Klooster, missiecentrum en provincialaat van de paters Assumptionisten.
Toegankelijkheid: Het kasteel is soms te bezichtigen; het park is vrij toegankelijk.

Overzicht