Kasteel Grave

Adres: St. Elisabethstraat 35 te Grave
Ontstaan: Het kasteel was in de kern waarschijnlijk twaalfde-eeuws.

Geschiedenis: Het kasteel uit de dertiende eeuw onderging in de zestiende eeuw een gedaanteverwisseling. Grote delen werden vervangen en het werd behoorlijk uitgebreid. De gebouwen op de voorhof werden tussen 1521 en 1534 vervangen.
Tijdens het beleg van Grave in 1674 werd het verwoest en vervolgens gesloopt om plaats te maken voor een nieuw bastion van de vesting. De restanten van het huis verdwenen onder een berg aarde, een zogenaamde ‘kat’. In 1694 werden hierin vijf kazematten gebouwd, en aan de buitenkant het bastion ‘Kasteele’. Het kruithuis stamt uit 1689.
Na de sloop werd de voorburcht gebruikt als arsenaal, magazijn en stalling.

Bewoners: Toen Herman van Kuyc terugkeerde uit verbanning, die hem door keizer Lotharius was opgelegd wegens de moord op diens neef Floris de Zwarte van Holland, besloot hij in Grave een nieuw kasteel te bouwen. Hierdoor werd Grave het centrum van het Land van Cuijk.
Jan I, heer van het Land van Cuijk en stad Grave, liet rondom de stad een stenen omwalling aanbrengen en het kasteel versterken.
In 1400 deed Johanna van Kuyc afstand van Grave ten gunste van de hertog van Gelre. Diens plaatsvervanger nam zijn intrek op het kasteel. Floris van Egmond, graaf van Buren, werd in 1517 pandheer van Grave en het Land van Cuijk; en Willem van Oranje, getrouwd met Anna van Buren, kleindochter van Floris, werd in 1559 door Philips II van Spanje met het Land van Cuijk en de stad Grave beleend.
Na de ontmanteling van de vesting in 1874 werd er een psyciatrische kliniek in de overgebleven gebouwen gevestigd, en vanaf 1973 diende het, na ingrijpende verbouwingen, als gevangenis voor kort gestraften.
Sinds 2001 is het in gebruik als meubelgallerie van Jan des Bouvrie.

Huidige doeleinden: In de gebouwen zijn momenteel een meubelgallerie van Jan des Bouvrie gevestigd, naar een restaurant en een bloemenwinkel.
Toegankelijkheid: De winkels en het restaurant zijn toegankelijk voor bezoekers, de gebouwen zijn te zien vanaf de ‘kat’.

Overzicht