Slot Rijswijk

Adres: Rijswijksesteeg 8 te Rijswijk.
Ontstaan: Het oorspronkelijke slot stamt uit de middeleeuwen.

Geschiedenis: Het oorspronlijke slot was een klein omgracht kasteel met een muur eromheen.
In 1756 werd het kasteel vervangen door het huidige huis. De fundamenten en de oude kelder werden hergebruikt. In 1928 is het huis verbouwd.Na de Tweede Wereldoorlog werd het inmiddels bouwvallige slot verkocht en gerestaureerd.

Bewoners: Tot 1560 waren de heren van Rijswijk eigenaar van het goed. In 1593 kwam Asscrerus van Clootwijk in het bezit van de heerlijkheid met het slot. Daarna volgenden de families Sprunck en Nederveen.
In 1756 werd de heerlijkheid verkocht aan Lambertus van Andel, die het huis op de oude fundamenten liet herbouwen. Eind achttiende eeuw keam het in bezit van de familie Tulleken.
Daarna werd het verschillende keren verkocht, ondermeer aan de familie Van Ouwerkerk. In 1921 werd het huis verkocht aan W. Schaap, heemraad van het waterschaap. In de jaren dertig waren er plannen van de gemeente het slot te kopen en te bestemmen als gemeentehuis. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde dit. Na de oorlog werd het aangekocht door jonkheer mr. Th. Sandberg, die het liet restaureren.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het slot is niet te bezichtigen, en vanaf de weg niet te zien.

Overzicht