Huize Leeuwenburg

Adres: Kapellaan 2 te Vught.
Ontstaan: Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de middeleeuwen.

Geschiedenis: Het oorspronkelijke kasteel werd in 1543 verwoest, maar later weer opgebouwd. Het huidige huis werd in 1890 gebouwd. Eind twintigste eeuw werd het gerestaureerd.

Bewoners: In 1589 is het huis in handen van Folcart Henrickszn van den Dijck. Via de familie Monix komt het huis in 1645 aan Isack van Horen. In 1650 wordt het huis verkocht aan James Hendersone, kolonel in dienst van de koning van Spanje. In 1667 wordt het huis door diens weduwe, Agnes Stuart, overgedaan aan Thomas Riddell. In 1679 is het wederom in andere handen overgegaan, want er wordt door de deurwaarder beslag gelegd op het huis, dat toen behoorde aan de weduwe van Johan Ledingmans. In 1684 volgt er opnieuw beslag. In 1699 wordt het kasteel gekocht door Johan van Lier.
In 1711 wordt er opnieuw beslag gelegd, en wordt het verkocht aan mr. Daniel de Lobell. In 1770 wordt het dan pas weer opnieuw verkocht, en wel aan Anna Maria Franken, weduwe van Godefridus van der Ven.
In 1790 komt het huis aan drie heren, Johan Balthasar van Wiedenkeller, en Christiaan en Gijsbertus van Beresteijn; die het gelijk doorverkochten aan markiezin De Vichy. Diens erfgenaam, Antoine Jean François Marie Joseph de Vichy, laat het huis verkopen aan Hartog Simon, die het goed verkavelde. Hendrik Lathouwers kocht het huis, en Joseph Janze kocht de neerhuizing. In 1808 koopt Philippus Jacobus van Coenen het huis. Johan Christof Marggraff was de bouwheer van het huidige huis.
Van 1921 tot 1937 werd het huis gebruikt als raadhuis, waarna de gemeente verhuisde naar het nabij gelegen Leeuwenstein. Na 1937 kochten de zusters Franciscanessen het huis, en namen het in gebruik als pension. Momenteel zijn er kantoren in het pand gevestigd.

Huidige doeleinden: Er zitten verschillende kantoren in het huis, waaronder een notariskantoor.
Toegankelijkheid: Het huis is te bezoeken als gast van een van de kantoorhouder. Het huis is vanaf de weg goed te bekijken.

Overzicht